กติกาและเส้นต่างๆของสนามกีฬาฟุตซอล

บ้างคนอาจจะยังไม่เข้าใจกับเขตเส้นต่างๆของสนามฟุตซอล ที่มีมากมายจะทำให้สับสนกับกีฬาประเภทอื่น

กีฬาฟุตซอลจะย่อขนาดของสนามมาจากกีฬาฟุตบอล จึงทำให้กีฬาสองประเภทนี้คล้ายกันโดยมีการทำเครื่องหมายต่างๆ ของสนาม สนามแข่งขันทำด้วยเส้นต่างๆ ซึ่งเส้นต่างๆเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ของเขตนั้นๆด้วย เส้นที่มีความยาวกว่า 2 เส้น เรียกว่า เส้นข้างเส้นที่สั้นกว่า 2 เส้น เรียกว่า เส้นประตูเส้นทุกเส้นต้องมีความกว้าง 8 เซนติเมตร สนามแข่งขันถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน โดยมีเส้นแบ่งแดนที่กึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน จะทำจุดกึ่งกลางสนามและทำวงกลมรัศมี 3 เมตร ล้อมรอบจุดนี้ไว้

กติกาสนามแข่งขันขนาดสนามสนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวของเส้นข้าง ต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู

  1. ความยาวต่ำสุด 25 เมตร สูงสุด 42 เมตร
  2. ความกว้างต่ำสุด 15 เมตร สูงสุด 25 เมตร
  3. ความยาว ต่ำสุด 38 เมตร สูงสุด 42 เมตร
  4. ความกว้าง ต่ำสุด 18 เมตร สูงสุด 22 เมตร

เขตโทษจะถูกทำไว้ตรงส่วนท้ายของสนามแต่ละด้าน ดังนี้  ให้วัดจากด้านนอกเสาประตูทั้งสองข้างออกไปตามแนวประตูข้างละ 6เมตร และเขียนส่วนโค้งซึ่งรัศมี 6 เมตร เข้าไปในพื้นที่สนามแข่งขันจนปลายของส่วนโค้งสัมผัสกับเส้นขนานที่ตั้งฉากกับเส้นประตูอยู่ระหว่างเสาประตูทั้ง 2 ข้าง ที่ความยาว 3.16 เมตร พื้นที่ภายในเขตที่เส้นเหล่านี้และเส้นประตูล้อมรอบ เรียกว่า เขตโทษ ซึ่งจากจุดกึ่งกลางแต่ละข้างให้วัดเป็นแนวตั้งฉากเข้าไปในสนามแข่งขันเป็นระยะทาง 6 เมตร และให้ทำจุดแสดงไว้ จุดนี้เรียกว่า จุดโทษ สำหรับนักกีฬาที่เริ่มต้นเล่นฟุตซอลใหม่นั้นควรศึกษา กฎ และกติกา ให้มาก