เหตุผลที่ต้องเล่นกีฬา

 

เหตุผลที่ต้องเล่นกีฬา

การเล่นกีฬาการทำงานเป็นวิธีที่ค่อนข้างใหม่ของการฝึกอบรมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณจะทำงานในคอนเสิร์ตกับคนอื่นเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการ เล่นกีฬา ในชีวิตประจำวันของคุณโดยไม่ได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายของคุณ การเล่นกีฬาการทำงานสอนให้กล้ามเนื้อของคุณที่พวกเขาต้องการที่จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสมดุลและความแข็งแรงในทุกพื้นที่ของร่างกายของคุณ ที่นี่สิบเหตุผลที่จะเพิ่มการเล่นกีฬาการเล่นกีฬาที่ทำงานเพื่อวันของคุณ:

1. คุณจะมีสมดุลที่ดีขึ้น ในการใช้งานได้ที่คุณมุ่งเน้นไปที่ความสมดุลของร่างกายของคุณเป็นมันไปผ่านการเล่นกีฬาต่างๆ ขาของคุณมีส่วนร่วมกับกระดูกสันหลังของคุณเพื่อให้คุณให้แรงหลักของคุณขึ้นและจะตกน้อย
2. คุณมีโอกาสน้อยของการบาดเจ็บ ถ้ากล้ามเนื้อของคุณยังไม่ได้รับการฝึกอบรมในการทำงานร่วมกันคุณได้รับบาดเจ็บมีความเสี่ยงไม่ว่าสิ่งที่คุณอาจทำในชีวิต เมื่อคุณทำแบบฝึกหัดการทำงานกล้ามเนื้อมีความเข้มแข็งร่วมกันเพื่อให้ กล้ามเนื้อไม่เป็นมากกว่าที่อ่อนแอและมีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บเมื่อเปรียบเทียบกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ
3. คุณสามารถไปถึงกิจกรรมประจำวันได้อย่างราบรื่น เมื่อคุณฝึกการ เล่นกีฬา การทำงานทั้งร่างกายของคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชีวิตประจำวัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงสำหรับร้านขายของชำในลำต้นที่นำพวกเขาเข้าไปในบ้านของคุณจัดทำทางของรอบอุปสรรคและใส่ร้านขายของชำไปเพราะทั้งหมดของกล้ามเนื้อของคุณมีความแข็งแรงอย่างเท่าเทียมกันและพวกเขารู้วิธีการที่จะทำงานร่วมกันเพื่อกิจกรรมประจำวัน