อาหารที่ควรรับประทานในการเล่นกีฬาฟุตบอล

April 21, 2017 admin 0

มนุษย์ทุกคนและ นักกีฬาฟุตบอล ย่อมมีความปรารถนาให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ ความแข็งแรงและย่อมไม่มีโรคภัยมารบกวน เมื่อจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญที่จะทำให้นักกีฬามีความสมบูรณ์ คือการรับประทานอาหารจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด การที่เล่นกีฬาฟุตบอลหรือการเล่นกีฬาชนิดต่างๆร่างกายต้องการสารอาหารเพื่อมาบำรุงส่วนต่างๆของร่างกาย

กติกาและเส้นต่างๆของสนามกีฬาฟุตซอล

April 10, 2017 admin 0

บ้างคนอาจจะยังไม่เข้าใจกับเขตเส้นต่างๆของสนามฟุตซอล ที่มีมากมายจะทำให้สับสนกับกีฬาประเภทอื่น กีฬาฟุตซอลจะย่อขนาดของสนามมาจากกีฬาฟุตบอล จึงทำให้กีฬาสองประเภทนี้คล้ายกันโดยมีการทำเครื่องหมายต่างๆ ของสนาม สนามแข่งขันทำด้วยเส้นต่างๆ ซึ่งเส้นต่างๆเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ของเขตนั้นๆด้วย เส้นที่มีความยาวกว่า 2 เส้น เรียกว่า