กติกาและเส้นต่างๆของสนามกีฬาฟุตซอล

April 10, 2017 admin 0

บ้างคนอาจจะยังไม่เข้าใจกับเขตเส้นต่างๆของสนามฟุตซอล ที่มีมากมายจะทำให้สับสนกับกีฬาประเภทอื่น กีฬาฟุตซอลจะย่อขนาดของสนามมาจากกีฬาฟุตบอล จึงทำให้กีฬาสองประเภทนี้คล้ายกันโดยมีการทำเครื่องหมายต่างๆ ของสนาม สนามแข่งขันทำด้วยเส้นต่างๆ ซึ่งเส้นต่างๆเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ของเขตนั้นๆด้วย เส้นที่มีความยาวกว่า 2 เส้น เรียกว่า