อาหารที่ควรรับประทานในการเล่นกีฬาฟุตบอล

April 21, 2017 admin 0

มนุษย์ทุกคนและ นักกีฬาฟุตบอล ย่อมมีความปรารถนาให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ ความแข็งแรงและย่อมไม่มีโรคภัยมารบกวน เมื่อจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญที่จะทำให้นักกีฬามีความสมบูรณ์ คือการรับประทานอาหารจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด การที่เล่นกีฬาฟุตบอลหรือการเล่นกีฬาชนิดต่างๆร่างกายต้องการสารอาหารเพื่อมาบำรุงส่วนต่างๆของร่างกาย